Gweinyddion

Mae gennym sawl dwsin o weinyddion yn gweithio ledled Cymru sy'n cynnal seremonïau priodas, angladd ac enwi babanod anghrefyddolMae seremonïau dyneiddiol yn bersonol i'r rhai sy'n cymryd rhan, ac mae ein gweinyddion yn gweithio'n agos â theuluoedd i sicrhau bod y seremoni'n digwydd lle, pryd a sut mae'n gweddu i'r rhai sy'n cymryd rhan. Mae seremonïau ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae ein gweinyddion yn dod o bob cefndir, sy'n golygu bod ein rhwydwaith mor amrywiol â'r boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu. Beth bynnag fo'u cefndir, mae ein holl weinyddion yn ymrwymedig iawn i'w gwaith ac yn rhoi boddhad mawr iddynt.

Gallwch ddefnyddio ein nodwedd chwilio i ddod yn weinydd yn agos atoch chineu ganfod mwy am hyfforddiant i ddod yn weinydd.